تنهایی در مهاجرت Flow Cover

تنهایی در مهاجرت

0

Description

قراره از تنهایی در مهاجرت بگم و روش هایی که به من کمک کرد خوشحال تر توی این مسیر باشم. امیدوارم این مسیر به شما هم کمک کنه که از تنهایی خودتون لذت ببرین و کمتر در مسیر مهاجرت اذیت بشین.

چرا این اتاق؟

تنهایی مهاجرت کردن و کارهایی که کمک میکنه تنهایی رو کمتر حس کنیم.

قدم اول

توی مهاجرت در لوکزامبورگ چی کار کردم که حس تنهایی کمتری داشتم؟