آکادمی استارتاپ فرهاد الیاسی Flow Cover

آکادمی استارتاپ فرهاد الیاسی

3

Description

توی این آکادمی شما با انواع اصطلاحات استارتاپی، انواع استارتاپ ها، مدل های درآمدی و همچنین روش راه اندازی استارتاپ از ایده پردازی تا اجرا رو باد میگیرید.

استارت آپ یعنی چی؟

درباره کلمه و مفهوم استارتاپ از زبان آقای استیو بلنک بشنوید